Obligationer – Vad är det?

Obligationer – Vad är det?

Grundläggande beskrivning av obligationerEn obligation är helt enkelt en typ av lån som tas ut av företag. Investerare lånar ett företag pengar när de köper sina obligationer. I utbyte betalar företaget en räntekupong (den årliga räntan som betalas på en obligation, uttryckt i procent av nominellt värde) med förutbestämda intervall (vanligtvis årligen eller halvårsvis) och returnerar kapitalet på förfallodagen. Till skillnad från aktier kan obligationer variera väsentligt baserat på villkoren för obligationens ingång, ett juridiskt dokument som beskriver obligationens egenskaper….

Läs mer Läs mer

En kort förklaring av aktiemarknaden

En kort förklaring av aktiemarknaden

Vad är aktier? Företag behöver pengar för att hjälpa dem växa. De använder det för alla typer för saker som att köpa material för att göra sina produkter, utveckla nya produkter, bygga växter och anställa människor att arbeta på sina företag. För att göra detta delar de ofta ägandet i sina företag i mindre delar ”aktier” som de säljer till allmänheten. Varför köper folk aktier? Aktieägare hoppas att köpa aktier för en låg värdering, hålla fast vid dem ett tag…

Läs mer Läs mer